Aktualności

„ Bezpieczny Czas ” zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców

23.09.2022

„ Bezpieczny Czas ”

zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców

Proponowane zajęcia to miejsce i czas na bycie w bliskiej relacji rodzic-dziecko. Podczas zajęć uczestnicy w formie zabaw i ćwiczeń proponowanych przez osoby prowadzące będą mieli okazję do wspólnej zabawy, bez pośpiechu, w atmosferze zaufania i akceptacji.

Osoby prowadzące:

pedagog specjalny Beata Chmiel – Czajka

pedagog specjalny Anna Zaręba

Adresaci grupy :  Dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicem

Cele zajęć:

  • Pogłębianie relacji rodzic – dziecko
  • Wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy aktywności i ekspresji
  • Przeżywanie pozytywnych doswiadczeń w relacji z dzieckiem i w grupie
  • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
  • Rozwijanie kompetencji rodzicielskich

Miejsce i czas warsztatów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.30-18.00

 w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2022 r. (po utworzeniu grupy)

Zgłoszenia do grup proszę kierować do recepcji poradni lub na poniższe adresy mailowe:

anna.zareba@edu.um.warszawa.pl

bchmiel@edu.um.warszawa.pl

 

https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/

 

 

 

Najnowsze wpisy: