Aktualności

Projekt współpracy przedszkola Warszawa – Berlin

04.12.2021

Nasze przedszkole rozpoczęło współpracę z przedszkolem w Berlinie, wspólnie będziemy realizować projekt międzynarodowy, który polega na wymianie listów, informacji czy doświadczeń z dziećmi z innego kraju. Przedszkolaki zdobędą wiedzę o tradycjach związanych np. ze świętami w Niemczech. Ponadto realizacja projektu pozwoli rozwinąć w dzieciach zdolności artystyczne poprzez działalność plastyczną.

 

Celem projektu jest rozwijanie w dzieciach zdolności poznawania kultur, akceptowania ich i respektowania różnic. Dzieci, dzięki możliwości rozbudzenia swojego zainteresowania życiem ludzi w innym kraju, uczą się tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej. W ramach podjętych wspólnych działań realizowany jest projekt, którego celem między innymi jest wzbudzanie szacunku wobec innych, poznanie kultury i tradycji kraju partnerskiego, kreowanie przyjacielskich stosunków z obywatelami innych krajów, pobudzanie zainteresowania życiem rówieśników z krajów europejskich, uczenie tolerancji w stosunku do innych kultur.

Najnowsze wpisy: