Opłaty za przedszkole

Zgodnie z UCHWAŁA_NR_XLIX_1205_2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady m. st. Warszawy obowiązującą od 1 września 2017 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas obecności dziecka w przedszkolu.

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy: 48 1030 1508 0000 0005 5032 3079

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

  • za trzy posiłki – 12,00 zł
  • za dwa posiłki – 9,60 zł

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu. Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00.

Nieobecność można zgłosić telefonicznie (22 643 60 36) pocztą elektroniczną nieobecnosci.p283@eduwarszawa.pl , wykorzystując zakładkę na stronie przedszkola „Zgłoś nieobecność” lub poprzez  system i-przedszkole.

Do pobrania: