wpłaty na RR

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na poniższe konto:

Rada Rodziców Przedszkola nr 283

02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6

Nr konta: 13 1500 1865 1218 6012 9778 0000

w tytule przelewu prosimy o podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę