Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
grupy dzieci młodszych w wieku 3 i 4 lat

 

Powitanie dnia w przedszkolu
07:00-08:20 Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
08:20-08:40 Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
08:30-09:15 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
Realizacja podstawy programowej
09:15-09:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności.
09:30-09:50 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
09:50-10:30 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:30-11:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11:30-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12:00-12:40 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Popołudniowy czas w przedszkolu
12.40-12.50 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:50-14:20 Dzieci 3 letnie – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie,

Dzieci 4 letnie – relaks poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, praca indywidualna z dziećmi, Zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia teatralne, zabawy ogólnorozwojowe.

14:20-14:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
14:30-15:00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14:50-16.00 Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
Pożegnanie dnia w przedszkolu
16:00-17:30 Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
grupy dzieci starszych w wieku 5 i 6 lat

Powitanie dnia w przedszkolu
07:00-08:20 Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
08:20-08:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

Zabawy rytmiczne.

08:30-09:10 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie prac dyżurnych.
Realizacja podstawy programowej
09:10-09:20 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.
09:20-10:20 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.

Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Religia – dla 6-latków.

10:20-11:50 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11:50-12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00-12.30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

Popołudniowy czas w przedszkolu
12.30-12.45 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

12:45-14:20 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia teatralne, zabawy ogólnorozwojowe.

Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14:20-14:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
14:30-14:50 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14:50-16.00 Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
Pożegnanie dnia w przedszkolu
16:00-17:30 Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.