Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko Grupa E-mail
Przewodniczący Anna Powierża VII anna.katarzyna.lawniczak@gmail.com
Za- ca Przewodniczącego Anna Żurawska VI ziglinskaanna@gmail.com
Sekretarz Justyna Jankowska-Paszczuk II jjankowskapaszczuk@gmail.com
Skarbnik Magdalena Starowieyska – Zick III m.starowieyska-zick@o2.pl

Członek

Anna Hajzik-Jurlewicz IV anna.hajzik@gmail.com
Małgorzata Romaniuk I malgorzataromaniuk88@gmail.com
Joanna Wiszniewska V chalczyk@gmail.com
Marta  Ohorok -Pindor VIII m.ohorok@o2.pl