Program edukacji emocjonalnej

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Program „Przyjaciele Zippiego” jest międzynarodowym programem Partnership for Children, charytatywnej organizacji z Wielkiej Brytanii. Dostosowany jest do dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat na całym świecie. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych. Uczy dzieci, jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z problemami i trudnościami.

Program jest podzielony na sześć części, każda zawiera po cztery spotkania i dotyczy innych zagadnień.

Część 1: Uczucia

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

Część 2: Komunikacja

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci słuchać innych, jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. W szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wydać się to zaskakujące, ale jest ono często określane, jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

Część 6: Dajemy sobie radę

Podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.
Cel: Doskonalenie u dzieci zdolności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest ilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Zakładane efekty

  • polepszenie zdolności do radzenia sobie z trudnościami wśród dzieci,
  • stosowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, również po zakończeniu programu,
  • wzrost społecznych umiejętności współpracy,
  • wyraźne pogłębianie się empatii,
  • wzrost zachowań asertywnych i samokontroli,
  • mniejsze problemy z zachowaniami niepożądanymi, takimi jak wybuchowość czy nadpobudliwość,
  • poprawa relacji z innymi dziećmi i nauczycielami,
  • poprawa ogólnej atmosfery w grupie.

Program „Przyjaciele Zippiego” opiera się na przekonaniu, że nabyte umiejętności będą przez dzieci wykorzystywane przez całe życie i pomogą im pokonać problemy i kryzysy w okresie dorastania i w życiu dorosłym.

Program „Przyjaciele Zippiego” jest oferowany w całej Polsce przez sieć ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz trenerów, którzy zostali specjalnie przygotowani do dalszego upowszechniania programu. Pakiet materiałów do realizacji programu w przedszkolach wraz z pomocami dla dzieci, jest dostępny odpłatnie wyłącznie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli.

Od 1 czerwca 2010 roku, na mocy podpisanej umowy licencyjnej, jedynym dysponentem programu „Przyjaciele Zippiego” w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, o zasięgu ogólnokrajowym.

Centrum Pozytywnej Edukacji można znaleźć na stronie: www.pozytywnaedukacja.pl

Więcej o programie można się dowiedzieć na stronach internetowych:

Program „Przyjaciele Zippiego” realizowany będzie w naszym przedszkolu, w grupie IV.