Logopeda w Przedszkolu

Terapię logopedyczną w przedszkolu prowadzi Pani Kinga Kowalik – nauczyciel dyplomowany.


GODZINY PRACY LOGOPEDY

Poniedziałek/Wtorek w godz. 7:30 – 15:00

Środa 7:30 – 14:30

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:30 – 17:30

Logopeda:

 • przeprowadza badania przesiewowe podczas których wyłania dzieci wymagające opieki logopedycznej
 • prowadzi indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami mowy i wadami wymowy
 • prowadzi grupowe zajęcia profilaktyczne

Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej obejmują  ćwiczenia oddechowe, gimnastykę buzi i języka, a także wprowadzają elementy logorytmiki. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

Program grupowych zajęć logopedycznych składa się z następujących etapów:

 1. Ćwiczenia usprawniające artykulatory:
 • ćwiczenia oddechowe.
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
 • ćwiczenia emisyjno- głosowe.
 1. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
 • ćwiczenia ortofoniczne.
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
 • ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika.
 • ćwiczenie stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej i słuchowej).