Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 7 marca 2023 r. (wtorek) i będzie prowadzona
z wykorzystaniem elektronicznego systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej składając pisemną deklarację.

Termin: od 28 lutego 2023 r. (wtorek) do 6 marca 2023 r. do godz. 16.00 (poniedziałek)

Pisemną deklarację potwierdzenia woli należy składać w/w terminie w sekretariacie przedszkola.

Rekrutacja do przedszkola

Składanie wniosków o przyjęcie – rodzice/opiekunowie prawni składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji SKANY dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek lub składają w przedszkolu pierwszego wyboru papierowy wniosek oraz dokumenty
i oświadczenia potwierdzające kryteria.

Termin: 7 marca 2023 r. od godz. 13.00 (wtorek) do 23 marca 2023 r. do godz. 16.00 (czwartek)

UWAGA !

22 marca o godz. 20.00 zostanie wyłączona możliwość wprowadzania przez rodziców NOWYCH wniosków. Od 22 marca od godz. 20.00 do 23 marca do godz. 16.00 możliwe będzie tylko podpisywanie profilem zaufanym wprowadzonych wniosków oraz przesyłanie wniosków wcześniej zarejestrowanych oraz skanów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

WAŻNE

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji dziecka do przedszkola. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane i zaznaczone przez Państwa kryteria oraz dokumenty potwierdzające te kryteria m.in: zaświadczenia, oświadczenia.

Zapraszamy na dzień otwarty w dniu 9 marca 2023 w godz. 17.00-18.00. Ze względów organizacyjnych zapraszamy 1 rodzica/opiekuna.

Dni Adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

Grupa I – od 28 sierpnia do 29 sierpnia 2023 r.
w godz. 9:30 – 11:00

Grupa II – od 28 sierpnia do 29 sierpnia 2023 r.
w godz. 11:30 – 13:00

Ze względów organizacyjnych prosimy, aby dziecku towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun.

Spotkanie integracyjne w ogrodzie przedszkolnym dla wszystkich nowych dzieci odbędzie się
30 sierpnia 2023 r. w godzinach: 10:00 – 12:00.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2023_2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2023_2024

Oświadczenie wilodzietność/inne

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie -samotne wychowywanie

Oświadczenie_szczepienia

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA nr 283

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

Zapraszamy do śledzenia strony Biuro Edukacji