Aktualności

Góra grosza – podsumowanie

11.04.2023

W trakcie trwającej XXIII edycji akcji „GÓRA GROSZA”  przeprowadzona została po raz kolejny zbiórka monet groszowych. W naszym przedszkolu udało się zebrać kwotę 235,30 zł.
W marcu, zgodnie z regulaminem akcji pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Akcja „Góra Grosza” to pomoc dla tysięcy dzieci, którym przyszło wychowywać się poza własną rodziną, przebywających w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Zebrane pieniądze Towarzystwo Nasz Dom przeznaczy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla dzieci, które jej potrzebują.

Biorąc udział w zbiórce monet groszowych nasze przedszkolaki uczą się empatii, oszczędności, kształtują świadomość dzielenia się z potrzebującymi.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom, za włączenie się w akcję.

Dziękujemy za każdy gest życzliwości. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los swoich kolegów.

Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Najnowsze wpisy: