Aktualności

Sprzątanie Świata

21.09.2022

Tradycyjnie, jak co roku przedszkolaki uczestniczyły w Akcji Sprzątania Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko.  Dzieci z chęcią i radością włączyły się do Akcji, by posprzątać „Naszą Ziemię”. Przedszkolaki wyruszając na Akcję otrzymały rękawiczki  i worki na śmieci. Starsze grupy sprzątały teren poza Przedszkolem, młodsze – porządkowały ogródek.  Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę i chronić ją, by korzystać z jej uroków.

Coroczna Akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom, jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.


Najnowsze wpisy: