Aktualności

Konkurs fotograficzny

24.10.2023

PRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE –
ZNANE I NIEZNANE MIEJSCA NA URSYNOWIE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE – ZNANE I NIEZNANE MIEJSCA NA URSYNOWIE”

 

 1. Cel konkursu:
  1) promowanie i popularyzowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej dzielnicy;
  2) popularyzacja fotografii wśród dzieci jako dziedziny sztuki;
  3) rozwijanie zmysłu twórczego.

 

 1. Organizator konkursu:
  Organizatorem Konkursu jest:
  Przedszkole nr 283 „Puszczykowy Zakątek”
  ul. Puszczyka 6
  02 – 785 Warszawa

 2. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu „Moja dzielnica w obiektywie – znane i nieznane miejsca na Ursynowie” jest wykonanie przez uczestnika fotografii przedstawiającej wybrane przez siebie miejsce lub obiekt znajdujący się w jego dzielnicy.

 1. Warunki uczestnictwa:

1) Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci 3-6 letnie uczęszczające do przedszkola.

2) Zgłoszenie prac konkursowych odbywa się za pośrednictwem wychowawczyń w grupie, do którego uczęszcza Uczestnik w terminie od 23.10.2023.

3) Każda grupa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prace.

4) Format zdjęcia 15x21cm.

5) Nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe.

6) Każde zdjęcie powinno być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: a) imię i nazwisko dziecka; b) wiek dziecka; c) tytuł pracy – miejsce, które przedstawia fotografia.

8) Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 17listopada 2023 r.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie wyników:

1) Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze najciekawsze prace.

2) Dla laureatów – autorów najwyżej ocenionych prac przewidziane są dyplomy i nagrody, dla pozostałych uczestników podziękowania.

3) O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem przedszkola, 4) Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, pomysłowość i kreatywność pokazania wybranego miejsca, wrażenie artystyczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Najnowsze wpisy: